Kjøp boken her

Vil du bidra til å gjøre ditt lokalsamfunn mer attraktivt?

Øk kunnskapen om lokalt utviklingsarbeid

«Samfunnsutvikling er en av kommunenes grunnleggende oppgaver. De neste årene vil kommunereformen ha mye oppmerksomhet. De kommunene som klarer å se kommunereformen som en mulighet for helhetlig lokal samfunnsutvikling, vil komme godt ut.»

Halvor Holmli
Direktør, Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og medlem i ekspertutvalget i regi av KMD
10-punktsmodellen viser hvordan aktører i lokalsamfunnet kan dra lasset sammen for å skape resultater.

Boken om 10-punktsmodellen beskriver en metodikk som kan brukes i prosessen fra analyse og strategi til en handlingsplan for å skape konkrete resultater. Den er oppbygd med kapitler som omhandler hvert steg i en samfunnsutviklingsprosess, hvor hvert kapitel tar for seg et og et trinn i utviklingsprosessen. Eksemplene er ment som inspirasjonskilder. Hvert kapitel har også en teoretisk vurdering av forfattere med akademisk bakgrunn.

«Arbeidet med 10-punktsmodellen ga oss et godt utgangspunkt for å finne riktige tiltak og en tydelig kommunikasjon. Tiltak og kommunikasjon som har gitt resultat, som har bidratt til intern stolthet og gitt økt bevissthet hos viktige målgrupper om hva Aksvoll har å by på.»

Anne Hopland
Omsstillingsorganisasjonen i Askvoll kommune

«Det er kanskje intuitivt å se på kommunesammenslåing som en fusjon av kommunale tjenester, men dette er bare en liten del av hva kommunereformen bør handle om. Det mest interessante bør være hvordan nye, større kommuner kan ta rollen som aktive samfunnsutviklere.»

Karl Inge Rekdal
Styreleder i NHO Møre og Romsdal

Kjære Samfunnsutvikler.

Hent kunnskap og bli inspirert til å ta modige, spissede og velbegrunnede valg i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet.

Eget kapittel om kommunereformen.

Boka koster kr 399,- ekskl. frakt.